skip to Main Content

Haal meer resultaat uit je leiderschapstijl

Er zijn veel manieren om leiderschapsstijlen in te delen. Veel definities beperken zich echter tot de theorie. Interessanter is het om te begrijpen hoe leiderschap werkt en hoe je dit het beste in de praktijk kan brengen. We geven je 5 tips om je leiderschapsstijl beter aan te passen aan de situatie.

De meeste definities van leiderschapsstijlen zijn gebaseerd op het kennisniveau en de motivatie van werknemers. Zo vinden we aan de ene kant de delegerende leider en aan de andere kant de corrigerende leider.

VAN DELEGEREND NAAR CORRIGEREND

De delegerende leider heeft te maken met gemotiveerde en kundige mensen en kan hierdoor veel verantwoordelijkheden overdragen aan zijn inkooppersoneel. Hier tegenover staat de corrigerende leider. Deze leider werkt met ongemotiveerde en niet capabele medewerkers. De corrigerende leider zouden we ook een autoritaire leider kunnen noemen, want hij bepaalt de doelen en hoe deze gehaald gaan worden zonder overleg met de medewerkers. Tussen deze twee uitersten in vinden we de coachende leider en de instruerende leider. De stijl van de coachende leider wordt vaak toegepast als de medewerkers wel capabel zijn maar niet gemotiveerd, terwijl een instruerende leider juist werkt met niet capabele maar gemotiveerde medewerkers.

BETERE RESULTATEN MET BEGRIP VAN DE SITUATIE

Bovenstaande definities zijn handig als leidraad, maar het blijven droge definities die in de praktijk vaak te star zijn en te weinig toegevoegde waarde bieden. Interessanter is het om te begrijpen hoe leiderschap werkt en hoe je dit in de praktijk kan brengen. Hieronder volgt een aantal tips om je leiderschapsstijl af te stemmen op de situatie zodat je betere resultaten behaalt.

1. VEEL DEFINITIES VAN LEIDERSCHAP HEBBEN GEMEENSCHAPPELIJKE IDEEËN

De verschillende leiderschapsstijlen hebben veel overeenkomsten. Leiderschap draait namelijk altijd om sociale betrokkenheid. Het gaat om mensen, zo simpel is het. Leiderschap kan je dus niet alleen toepassen op het werk maar ook op familie en sociale groepen. Dit in tegenstelling tot management dat zich vooral richt op werkgerelateerde doelen en projecten.

2. EEN EFFECTIEVE LEIDER BEGRIJPT MENSEN EN HOE ZIJ ZICH ONTWIKKELEN

Veel speerpunten in de verschillende leiderschapsdefinities zoals coaching, ontwikkeling, beïnvloeding en motivatie hebben te maken met groei. Omdat leiderschap een sociale functie is en de meeste mensen zich willen ontwikkelen door een leider te volgen is er een sterke band tussen leiderschap en menselijke groei en vooruitgang.

3. GROEI EN VOORUITGANG KAN JE NIET FORCEREN

Elke leidinggevende heeft het wel eens meegemaakt: werknemers die niet vooruit te branden zijn. Leiding geven wordt dan een beetje als trekken aan een dood paard, want als werknemers zich niet willen ontwikkelen of veranderen dan zijn ze ongevoelig voor elke soort van leiderschap. In deze gevallen is er slechts heel langzaam winst te behalen door medewerkers eerst te overtuigen van de voordelen van verandering en groei.

4. INVLOED IS EEN ANDERE TERM VOOR GEÏNSPIREERDE VERANDERING

Als groei en vooruitgang niet kunnen worden gestimuleerd dan kan je niemand veranderen. Zonder de kracht om iemand te veranderen is er namelijk geen invloed. Individuen moeten er dus voor kiezen om de verandering aan te gaan of om zich (bewust of onbewust) te laten beïnvloeden.

5. VERANDERING NIET AFDWINGEN MAAR VOORSPELLEN EN KOESTEREN

Je kan iemand niet tegen zijn wil in veranderen, mensen kiezen er zelf voor. Leiders die de wil om te veranderen aanvoelen bij hun medewerkers kunnen hen daarin sturen door binnen het bedrijf de nodige middelen beschikbaar te stellen. Zo kunnen medewerkers op hun eigen tempo, in hun eigen richting en binnen hun eigen mogelijkheden veranderen.

Back To Top