Tien gouden tips bij onderhandelen

U zult in uw (zakelijk) leven een groot aantal onderhandelingsmomen- ten tegenkomen. Hieronder staan tips om te helpen bij het ontwikkelen van betere onderhandelingsvaardigheden. Wij hopen dat u hiermee uw voordeel kunt doen.

1. Voorbereiden op onderhandelen
Noteer alle punten die open staan voor onderhandelingen en bepaal uw doel voor ieder punt. Hou voor ogen wat essentieel (onmisbaar) is voor uw organisatie (geef dat niet zomaar weg) en wat leuk is om te hebben (dit kunt u gebruiken om iets beters voor in de plaats te krijgen). Verplaats u ook in het belang van de leverancier.

2. Wat wordt uw onderhandelingsstrategie?
Wij bevelen aan om twee mensen uit uw organisatie aan tafel te hebben. De één kan de onderhandelingen leiden en de andere kan notuleren wat er is overeengekomen. Maak afspraken over ‘one voice’ en sta niet toe dat de leverancier andere teamleden benadert tijdens het onderhandelingsproces, zonder uw medeweten.

3. Zet door maar wees respectvol
Accepteer niet te snel nee als antwoord maar gebruik uw verstand in plaats van uw spierballen.

4. Laat niets los over uw budget
Leveranciers zullen altijd proberen te ontdekken wat uw budget is. Vertel het ze niet! Vraag ze hun beste aanbod op tafel te leggen.

5. Luister en stel vragen
Hoe meer informatie u krijgt, des te beter kunt u de positie van de ander doorzien en des te steviger staat u zelf. Wees stil en laat de ander maar praten.

6. Zet kleine stapjes en zoek gezamenlijk terrein
Verschuif uw positie tijdens onderhandelingen met kleine stapjes. Het is een cliché maar zoek naar Win/Win situaties.

7. Neem de tijd en dankbaarheid loont
Zorg dat u zichzelf niet onder druk zet. U kunt even pauze inlassen als u als team moet overleggen buiten de onderhande-lingen. Bedank uw leverancier voor elke concessie, om het even hoe klein.

8. Het geheugen is voor niemand betrouwbaar
Bevestig alles dat is afgesproken zo snel mogelijk schriftelijk.

9. Evalueer de onderhandelingen
Evalueer alle leveranciers op hun totale voorstel wanneer u klaar bent en beslis welke leverancier(s) aan uw eisen voldoet/voldoen.

10. Breng belanghebbenden en leveranciers op de hoogte
Wanneer u de onderhandelingen heeft geëvalueerd, dient u de belanghebbenden binnen uw organisatie en leveranciers te informeren.