skip to Main Content

Grote weeffouten Best Value Aanpak in Nederland

Ieder jaar organiseert de grondlegger van de Best Value Approach (BVA) Dean Kashiwagi een meerdaags congres. Pascal Evertz reisde af naar Phoenix (VS) en doet verslag.

Weeffouten in BVA in Nederland

BVA is een simpele en effectieve methode om experts te identificeren en hen zelf te laten bepalen hoe ze het werk of de opdracht het beste uitvoeren. Zo kunnen kosten worden gereduceerd en wordt meer waarde gecreëerd. Wat Kashiwagi vooral duidelijk maakte tijdens de recente conferentie is dat er in Nederland weeffouten zijn ontstaan waardoor we BVA als een inkoopmethode (Best Value Procurement, BVP) zijn gaan zien, terwijl het juist een geïntegreerde aanpak is van inkoop, projectmanagement en risicomanagement.

Beter Best Value dan Best Value Procurement

Niet de opdrachtgever controleert de methode, maar de leverancier dient deze in te zetten om kosten te beheersen en extra waarde te leveren. Dit is een fundamenteel verschil tussen BVA volgens Kashiwagi en BVP zoals we het in Nederland zijn gaan toepassen. Het is dus veel meer aan de opdrachtnemer om BVA te gaan toepassen en deze niet te zien als een inkoopmethode van de opdrachtgever.

Focus op Wekelijkse Risico Rapportage en Directors Report

Kashiwagi geeft aan dat de focus moet liggen op het inzetten van de meest kritische onderdelen van BVA, namelijk de Wekelijkse Risico Rapportage (WRR) en het Directors Report (DR). Beide documenten worden nagenoeg niet gebruikt in Nederland. Dit creëert problemen tijdens de uitvoering en draagt niet bij aan het transparant maken en houden van de prestaties van alle betrokkenen. Niet de selectiefase maar juist de concretiseringsfase en uitvoeringsfase dragen bij aan het optimaliseren van de toeleveringsketen, verlagen van kosten en verhogen van prestaties.

Hybride vormen van Best Value zijn uit den boze

Ook de vele hybride vormen laten zien dat we in Nederland BVA niet op de juiste manier toepassen. Hybride vormen dragen niet bij aan een simpel en transparant proces, werken win-lose in de hand en maken BVA tot een korte termijn inkooptruc waar leveranciers genoeg van zullen krijgen.

Best Value-expert is een information worker

Een echte Best Value-expert is een ‘information worker’, aldus Kashiwagi en zal altijd aan de hand van BVA de juiste stappen zetten. De term ‘information worker’ is nieuw en wordt door hem gedefinieerd als iemand die de externe expertise identificeert, optimaal inzet en via WRR en DR de prestaties transparant maakt en houdt tijdens de looptijd van project of contract.

Beoordelingssystematiek Best Value in Nederland te complex

Minder beslissingen nemen, is binnen BVA van groot belang. Informatie moet dominant zijn waardoor het logisch is wat er moet gebeuren, zonder daarbij al te veel na te denken. Kashiwagi geeft aan dat het beoordelingssysteem in Nederland waarbij scores variëren van 2,4 6, 8 en 10 leidt tot meer beslissingen. Meer keuze in de beoordelingsmethodiek leidt tot verwarring bij de beoordeling van de kwaliteitsdocumenten en interviews. Het is daarom beter om een score van 1, 5 of 10 te hanteren.

Best Value en aanbesteden kan prima

De critici die BVA als onrechtmatig beschouwen binnen de EU-aanbestedingswetgeving tonen daarmee volgens Kashiwagi hun eigen onwetendheid aan. De methode volgt juist de beginselen van de wet: transparantie, gelijkheidsbeginsel en objectiviteit zijn kernelementen van de methode. Het ter discussie stellen van de rechtmatigheid van BVA kan naar het land der fabelen worden verwezen. Hybride vormen zijn de oorzaak van juridische conflicten.

Vested en Agile: niet te combineren van Best Value

Kashiwagi is ook duidelijk over Vested en Agile: “Hoewel het erop lijkt dat beide methoden elementen van BVA gebruiken, zijn ze niet te combineren met BVA”. De combinatie zal leiden tot meer verwarring. Vested en Agile hebben niets met BVA te maken en conflicteren met wat deze methode wil bereiken, namelijk het volledig uitnutten van expertise, creëren van volledige transparantie en verhogen van prestaties.

Verslag door Pascal Evertz, directeur van inkoopadviesorganisatie Buyers United. Het gehele artikel wordt binnenkort in Deal! gepubliceerd.

Source: redactie Deal! – Magazine over inkoop en supply management –

Back To Top