Tips om direct met Best Value aan de slag te gaan

In Best Value staat het vinden van de beste leverancier centraal. Dat is de leverancier met de meeste expertise, die de hoogste toegevoegde waarde kan leveren, tegen de laagste prijs en de toeleveringsrisico’s onder controle heeft. Wij beschrijven 5 tips die u verder helpen.

Besteed veel aandacht aan communicatie

Uitgangspunt van Best Value is dat de leverancier de enige echte expert is. Dat is vaak even slikken voor de leden van het projectteam. De ervaring heeft geleerd dat juist dit punt veel uitleg vraagt en herhaaldelijk opnieuw om uitleg vraagt.

Begin klein

Start met een klein pilotproject. De Best Value-aanpak is weliswaar niet complex, maar wel heel anders dan de huidige manier van inkopen. Small is beautiful geldt ook voor het projectteam.

Laat je helpen

Door u goed voor te bereiden komt u een heel eind met uw eerste Best Value-project. Maar het gaat een stuk sneller en de resultaten zullen beter zijn, als u zich terzijde laat staan door een gecertificeerde A+ Best Value-specialist.

Volg de standaardaanpak

De Best Value-aanpak heeft zich, sinds die medio jaren negentig werd uitgedacht door Kashiwagi, uitgekristalliseerd en zich als succesvol bewezen. Natuurlijk ontwikkelt de aanpak zich voortdurend, maar in de kern staat deze als een huis. Afwijkingen in de praktijk moeten dan ook alleen gebaseerd zijn op onvermijdelijke politieke factoren.

Bereid je goed voor

Als u het eBook Best Value Procurement leest, heeft u de basis gelegd voor toepassing van Best Value. Wat vervolgens helpt, is het volgen van een training over Best Value. Op 19 maart a.s. organiseren wij weer een basis training Best Value waarin u wordt meegenomen door de achtergronden en methodiek van Prestatie-inkoop, waardoor u begrijpt hoe deze methodiek werkt. Klik hier voor meer informatie.

"Vaak zien we in aanbiedingen staan dat de leverancier ons zal ontzorgen. In veel gevallen blijkt achteraf dat ze ons eigenlijk veel extra werk bezorgen. De experts van Buyers United voegen de daad bij het woord (ontzorgen) en nemen al het werk, ook echt uit handen. Dat maak ik niet vaak mee. Dit zijn echte specialisten in hun vak".

Coen StipdonkManager Infrastructuur en beheer Stater N.V.