Inkoopscan: Inzicht in bedrijfskosten

Besparen begint met een gratis miniscan
Buyers United werkt op basis van ‘No Profit No Pay’. Als u niets verdient, verdienen wij ook niets. Daarom beginnen wij elke samenwerking met een snelle inventarisatie van uw inkoopkosten en inkoopproces. Uitgangspunt is de vraag: kunnen wij echt méérwaarde bieden?

De ervaring wijst uit dat we door kritisch kijken naar inkoopkosten en scherp onderhandelen al gauw tientallen procenten kunnen besparen. Zonder verlies aan kwaliteit en – natuurlijk – met respect voor uw bestaande leveranciers.

5% besparing = 25% meer omzet!
Weet u hoeveel u maandelijks inkoopt? In uw primaire proces en daarbuiten? Wat verdient u onder de streep als u 20% op uw inkoop kunt besparen? Goedkoop inkopen is veel effectiever dan extra omzet genereren. Omzet kost geld, besparing levert alleen maar geld op. Elke euro die u niet uitgeeft, komt 100% ten goede aan uw winst.

Wat kunnen we voor u verdienen?
Een eerste summiere inkoopscan is relatief weinig werk. Onze ervaren inkoopadviseurs zien al gauw of er winst te boeken valt. Dat is een kwestie van prijzen vergelijken met benchmarks uit onze praktijk. Blijkt bij de inventarisatie van uw inkooppraktijk dat u het al uitstekend doet, dan valt er voor u – en dus voor ons – niets extra te verdienen.

In dat geval zullen wij u van harte feliciteren en – al dan niet na wat tips en kanttekeningen – afscheid van u nemen. Onze inzet is dan volledig gratis. U kunt op dezelfde voet doorgaan, met het prettige gevoel dat uw inkooporganisatie uitstekend functioneert.

Prestatie gerelateerde beloning
Blijkt dat we wél winst kunnen boeken op basis van onze miniscan, dan kunnen wij u vooraf redelijk nauwkeurig voorspellen hoeveel dat zal zijn. Wilt u vervolgens inderdaad met ons in zee, dan is het tijd voor een meer gedetailleerde inkoopscan. Aansluitend spreken we af wat onze inzet gaat kosten. Onze prijs is altijd gerelateerd aan het resultaat.

Begin nu met besparen op uw kosten – Neem direct contact op met Buyers United!