Best Value Procurement: de baten

Met Best Value Procurement is inmiddels veel ervaring opgedaan. Wat levert deze filosofie op vergeleken met de traditionele manier van inkoop? De baten liggen op verschillende terreinen. In talloze Best Value-trajecten blijkt de kwaliteit van het geleverde goed, dan wel de verleende dienst hoger te zijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat de expert de expert mag zijn.

Extra waarde en beter risicobeheer

De leverancier wordt aangesproken op zijn deskundig­heid en gaat daar ook naar handelen. Ook blijkt vaak extra waarde te worden geleverd (via het kansendossier). Een tweede voordeel is de minimalisering van de risico’s bij de klant door het risicodossier. Lagere risico’s vertalen zich in lagere directe en indirecte kosten.

Kortere doorlooptijden en minder management

Toepassing van Best Value Procurement leidt veelal ook tot een kortere doorlooptijd. Een typerend voorbeeld in dit verband is de toepassing van Best Value door Rijkswaterstaat: projecten blijken gemiddeld 50 procent sneller uitgevoerd te worden. In veel Best Value-projecten worden lagere directe kosten gerapporteerd. Omdat de leverancier het project en de bijbehorende risico’s overziet is de inkopende partij veelal goedkoper uit, vergeleken met de traditionele manier van inkopen met direction and control vanuit de klant.

Lagere inkoopkosten

Daarmee komen we op een vijfde voordeel: de indirecte kosten zijn altijd aanzienlijk lager. De organisatie van de inkopende partij wordt dankzij Best Value Procurement ontlast. Per slot van rekening is de leverancier nu verantwoordelijk voor het managen van het project. De klant volgt de gang van zaken met bondige rapportages, met louter dominante metrics. Kortom: Best Value is een efficiënte manier, qua geld én tijd, van inkopen.

Hoe scoort Best Value ten opzichte van de traditionele manier van inkoop?

Samenvattend scoort Best Value beter dan de traditionele manier van inkoop. Dat blijkt ook uit de evaluatie door leden van de verschillende projectteams van vier Best Value-projecten die Buyers United uitvoerde in 2014.

TRADITIONEEL INKOPENBEST VALUE PROCUREMENT
Proces minimaliseert tijdbeslag5,47,9
Proces dwingt leverancier tot pre-planning, identificatie en minimalisatie risico’s voor levering4,88,8
Proces is eenvoudig in te voeren6,77
Proces is efficiënt4,88,1
Proces identificeert hoogste waarde tegen laagste kosten5,28,1
Proces minimaliseert risico’s opdrachtgever4,68,3
ALGEHELE TEVREDENHEID MET PROCES5,38,1

Meer weten

Download het gratis eBook Best Value Procurement. Het is een echte hands-on gids, boordevol met handige tips om direct zelf aan de slag te gaan met Best Value Procurement. Wat vervolgens helpt, is het volgen van een training over Best Value. Op 19 maart a.s. organiseren wij weer een basis training Best Value waarin u wordt meegenomen door de achtergronden en methodiek van Prestatie-inkoop, waardoor u begrijpt hoe deze methodiek werkt. Klik hier voor meer informatie.

"Buyers United heeft ons in staat gesteld om onze logistieke- en inkoop processen verder te verbeteren. Hun mensen zijn betrokken, persoonlijk en resultaatgericht. Wij zijn zeer tevreden over hun inzet en expertise.”

Marga van EigManager Inkoop en Logistiek