5 vragen aan Dean Kashiwagi over prestatie-inkoop

Dean Kashiwagi is de grondlegger van Best Value Procurement, ook wel prestatie-inkoop genoemd. Zijn filosofie is dat niet de prijs doorslaggevend moet zijn bij de keuze voor een leverancier, maar de geleverde kwaliteit en expertise. Hij geeft antwoord op 5 vragen over prestatie-inkoop.

Kan je een voorbeeld geven van een effectief prestatie-inkoop project?
‘Prestatie-inkoop is in Nederland vooral bekend geworden toen Rijkswaterstaat ermee begon. Ze wilden voor 1 miljard euro aanbesteden voor de aanleg van autowegen. Dit gebeurde voor het eerst via prestatie-inkoop. Weliswaar gebruikte Rijkswaterstaat een aangepaste vorm van mijn model, maar het leverde wel een veel kortere aanbestedingsperiode op. Bovendien lagen de kosten de helft (!) lager en was de opleveringstijd 25 procent korter.’

Veel bedrijven centraliseren hun inkoop. Is dat slim?
‘Centraal inkopen betekent vaak dat de inkoopactiviteiten worden uitgevoerd door slechts enkele personen. Als zij begrijpen wat prestatie-inkoop inhoudt dan is centraal inkopen geen probleem. Maar als het betekent dat er alleen op prijs wordt ingekocht en de inkoper bepaalt wat de verkoper moet doen dan is centraal inkopen voor iedereen een slechte keuze.’

Prestatie-inkoop vraagt minder kennis van inkopers. Hoe bewaak je dan de kwaliteit?
‘Inkopers hoeven alleen maar te kijken naar het resultaat. Dat is een fundamenteel andere benadering dan de traditionele methode van management, direction en control, maar wel eentje die kwaliteit levert. MDC leidt alleen maar tot inefficiëntie, hogere kosten en lagere kwaliteit omdat de leverancier niet wordt gemotiveerd om het beter te doen.’

Waarom is transparantie zo belangrijk?
‘Door de leverancier meer vrijheid te geven en te vertrouwen op zijn expertise kan hij makkelijker risico’s inschatten en deze minimaliseren. De kosten gaan hierdoor significant omlaag.

Dikke contracten zijn niet meer nodig. Geldt dat ook voor onze juristen?
‘Juristen die ervoor zorgen dat de overheadkosten in de vorm van MDC en transacties zo laag mogelijk blijven zijn van grote waarde, dus die hoeven niet weg.